NR-gie geeft integraal gebouwbeheeradvies op maat. Maar dat is niet alles! Wij bieden de volgende diensten:

ADVIES EN ONDERZOEK

Opname installatie en gebouw

De gehele gebouwschil en alle gebouwgebonden installaties worden volledig in kaart gebracht.

Gebruikersprofiel analyse

Het energieverbruik van het gebouw wordt vastgelegd, maar ook het gebruik wordt in kaart gebracht door bijvoorbeeld werkplekken en werktijden te analyseren.

Maatregelen en rapportage

Op basis van verschillende parameters - zoals de conditie van de gebouwschil, de prestatie van de installaties en het variabele energieverbruik - wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn. De mogelijke maatregelen worden volledig uitgewerkt, zo nodig inclusief terugverdientijden.

Eindgesprek

Het advies voor verduurzaming maatregelen wordt vastgelegd in een rapportage. Hierin worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. In het eindgesprek worden de mogelijkheden besproken en is er mogelijkheden voor vragen.


ONTZORGEN

Offertetraject en aanbesteding

NR-gie draagt zorg voor het aanvragen van offertes bij relevante marktpartijen. De aanbiedingen worden beoordeeld en met elkaar vergeleken, waarbij een samenstelling wordt gemaakt die resulteert in een optimale aanbesteding.

Controle van uitvoering

Gedurende de werkzaamheden van de geselecteerde onderaannemers zal NR-gie het kwaliteitsniveau bewaken. Eventuele wijzigingen tijdens het proces zullen direct inzichtelijk gemaakt worden met bijbehorende consequenties.

Het advies voor verduurzaming maatregelen wordt vastgelegd in een rapportage. Hierin worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. In het eindgesprek worden de mogelijkheden besproken en is er mogelijkheden voor vragen.

Oplevering

NR-gie zal aan de hand van een op maat geschreven opleverprotocol de installatie afnemen en een restpuntenlijst opstellen. Het verwerken van de restpunten wordt gecontroleerd.


PRESTATIE-BORGING

Monitoren
en afstellen

Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat installaties waar niet naar omgekeken wordt na 3 jaar 30% minder presteren dan installaties waar dit wel gedaan wordt. Zonde van uw investering! Daarom bied ik aan voor u de installatie monitoren en daarmee tot de optimale afstelling van de installaties te komen.

Structurele ondersteuning beheerder

Voor een optimale performance borging van de installaties is het mogelijk om als beheerder structurele ondersteuning hierin te krijgen

Rapportage

Vanuit onze geavanceerde applicatie krijgt u direct een helder overzicht van het beheer. Eén keer per jaar ontvangt u een uitgebreide rapportage over het betreffende project, hetgeen besproken zal worden in een persoonlijk gesprek.

Instructies
voor gebruik

Goed gebruik van de installaties is essentieel om het maximale rendement te behalen. Daarom kan elke gebruiker een persoonlijke uitleg krijgen over de ins en outs van de installatie en hoe deze idealiter wordt gebruikt


ANDERE DIENSTEN

Een technisch specialist
op Interim basis

Langdurige projecten zijn aan steeds meer restricties verbonden. In overleg kan in dergelijke projecten gewerkt worden met een tijdelijk parttime arbeidscontract.

Conflict bemiddeling

In het bedrijfsleven loopt u de kans om in een hoogoplopend conflict te belanden. Hoe vaak gebeurt het niet om ons heen, conflict over geleverde diensten, materialen of andere technische zaken.

Met alle kennis van werktuigkunde, gebouwbeheersystemen en interpretatie van bestek of programma van Eisen, kan NR-gie zorg dragen voor een oplossing tussen de partijen. Zodat een dure juridische weg voorkomen kan worden.


Ik wil graag contact.


OVER KOOS

img_0285Ik ben Koos Noordermeer. Met NR-gie wil ik mijn opgebouwde ervaring in gebouwgebonden installaties en regeltechniek, gebruiken om in Nederland de utiliteit en woningbouw energiezuiniger en duurzamer te maken.

Hierbij wordt niet enkel het werktuigkundige deel bekeken van de installatie of het regeltechnische deel, maar benader ik met een helikopterview het gehele proces. Optimaliseren en borgen is een cohesie tussen alle disciplines en gebouwdelen, en daar zit mijn kracht.

Geholpen door mijn passie en een uitgebreide ervaring, opgedaan in mooie uitdagende projecten, bij installateurs, energiebedrijven en fabrikanten kan ik iedere uitdaging vanaf elk gewenst perspectief benaderen en oplossen.

Contactgegevens:
Jan Verkoljestraat 11 – 2612XB – Delft
015 820 0227
koos@nr-gie.nl